Strona główna / WODOCIĄGI GMINNE

WODOCIĄG  GMINNY

34-735 Niedźwiedź 233

tel. (18) 331-70-02 wew: 334


INFORMACJA

      W związku z licznymi skargami użytkowników wodociągu gminnego o nieprawidłowościach działania wodociągu oraz złej jakości wody  gminnej Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje że wszystkie prace związane z  remontami ,awariami, przyłączami  do sieci wodociągowej gminnej muszą być zgłaszane przed rozpoczęciem robót do tutejszego urzędu (Referat Gospodarki Komunalnej) aby skutecznie    poinformować  o danej sytuacji użytkowników sieci wodociągowej.

Prosimy o poważne potraktowaniu tej sprawy. Informacja  dotyczy przede wszystkim właścicieli, zarządców nieruchomości oraz wykonawców realizujących tego typu prace. Niedostosowanie się do powyższego nakazu będzie skutkowało przekazaniem ww. naruszenia do właściwych organów.


 


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska