Wieś Konina leżąca na wysokości do 650 m n.p.m. i zajmująca obszar 2690 ha, ma 2040 mieszkańców. Stąd rozchodzą się nie oznakowane i oznakowane trasy turystyczne na górę Turbacz (1311 m) – najwyższy szczyt Gorców i inne gorczańskie szczyty. Miejscowość leży w dolinie Potoku Konina, który tworzy ciekawy przełom.

 

We wsi do dziś górale mówią starą gwarą Zagórzan. Istnieje tam również tradycyjna, góralska zabudowa. Tutaj ma swoją siedzibę zespół regionalny „Turbacyki”, który pod kierunkiem Mariana Halamy występował na wielu imprezach folklorystycznych Miłośników góralskiej kultury ucieszy  spotkanie  ze Stanisławem Kurkiem – znanym gawędziarzem i laureatem   wielu konkursów folklorystycznych.
Dodatkową atrakcją tej miejscowości jest przepiękny wodospad, tzw . „Koński Banior” oraz najbardziej uroczy teren gminy, tzw. "Polana   Potasznia”.

 

 

Liczba mieszkańców wsi Konina
2005  rok     1981     
2006  rok 2004
2007  rok 2035
2008  rok 2050
2009  rok 2065
2010  rok 2083
2011  rok 2097
2012  rok 2147
2013  rok 2158
2014  rok 2171
2015  rok 2193
2016  rok 2227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sołectwo wsi Konina informuje że otrzymało w dniu 24 luty 2015 roku pozwolenie na budowę obiektu pod nazwą "Budowy obiektu turystyczno-rekreacyjno-gastronomiczno-kulturowego Konina"

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi Geodety będą wykonywane charytatywnie

Umowa została podpisana w dniu 29.04.2015 r. na I etap „Budowa obiektu turystyczno-rekreacyjno-gastronomiczno-kulturowego Konina"

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska