Strona główna / Aktualności

Uroczystości obchodów 100-lecia Związku Podhalan

Dnia 4 i 5 maja 2019r. w Gminie Niedźwiedź miały miejsce ważne wydarzenia kulturalne. Uroczystości  obchodów 100-lecia Związku Podhalan. Majówka Orkanowska rozpoczęła się o 13.30 złożeniem wieńców i zniczy przy pomniku Wł. Orkana z 1934r. , który znajduje się na rynku w Niedźwiedziu, a później odbył się przemarsz wraz z kapelą na grób  jego żony Marii i córki Zosi gdzie zapalono znicze. Festyn „ Spotkanie u Orkana” rozpoczął się o 15.30 przejściem z pod „Orkanówki” alejką jaworową ze śpiewem pod przewodnictwem zespołu „Porębiański Ród” z Poręby Wielkiej do 100-letniej kapliczki ufundowanej przez matkę Wł. Orkana. Przy kapliczce po powitaniu ,odśpiewano tradycyjnie litanię loretańską, a w drodze powrotnej znów rozlegał  się śpiew pieśni maryjnych. Po przywitaniu gości przez kierownika GCK  Ksiądz Kapelan miejscowego oddziału Zw. Podhalan Władysław Ulmaniec wygłosił przemówienie do zgromadzonych w ogrodzie.

 

 

Tam też odbyła się dalsza część festynu pn. „Spotkanie u Orkana”. Program spotkania był bardzo bogaty. Występy zespołów regionalnych i kapel góralskich umilały czas gościom zaproszonym, turystom oraz miejscowej ludności. Występy rozpoczęły się od najmłodszych , czyli „Małych Porymbianów”. Po nich swoje zdolności w śpiewie, tańcach oraz muzyce regionalnej przedstawił zespół „Mali Ochotni” z Ochotnicy Górnej. Następnym występującym zespołem był miejscowy zespół regionalny „Porębiański Ród”, który grał i śpiewał piosenki specjalne przygotowane na tę uroczystość. Występ był przeplatany mówieniem wierszy o Wł. Orkanie.

 

 

Na koniec do śpiewu i tańców przygrywała kapela miejscowego Młodzieżowego Zespołu regionalnego pod opieką Huberta Rapciaka. Między występami zostały wygłoszone 2 referaty . Pierwszy przez Senatora Jana Hamerskiego na temat: Wł. Orkan i jego praca na rzecz Związku Podhalan , a drugi referat wygłosiła kustosz „ Orkanówki” Jadwiga Zapała na temat życia i twórczości Wł. Orkana. Pomiędzy występami odbywały się promocje wydanych publikacji związanych z Orkanowską dziedziną. Stanisław Stopa jako autor albumu o Gminie Niedźwiedź promował wydany album „Gmina Niedźwiedź – Orkanowska dziedzina”.  Następną wydaną i promowaną książką były „Listy Wł. Orkana 1911-1914r.”, które opracował i promował prof. Grzegorz Brodacki z Sieradza. Kolejnym albumem, który był opracowany i promowany był album o kapliczkach Gminy Niedźwiedź. Wszystkie te wydawnictwa, jak również koszulki z logo Związku Podhalan i nazwą Związku Podhalan zostały zakupione z wniosku : „ Zagórzańska MARKA LOKALNA – ORKANOWSKA DZIEDZINA – dziedzictwo kulturowe Wł. Orkana marką obszaru”  operacja została wykonana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , zgodnie z kryteriami ustanowionymi w PROW na lata 2014-2010 , który został napisany do Urzędu Marszałkowskiego przez LGD.

 

Przy Orkanówce odbyło się również poświęcenie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Związku Podhalan w Polsce. Tablica ta została zamieszczona na budynku „Orkanówki” w Porębie Wielkiej. Po odsłonięciu , potomek po rodzinie Orkana Maciej Smreczak pięknie wygłosił „Wskazania do synów Podhala”. Kolejną tablicą pamiątkową , która została odsłonięta przy „Orkanówce” była tablica upamiętniająca Stanisława Kurka z Koniny – słynnego gorczańskiego bajarza. Pod koniec każdy kto chciał miał możliwość zwiedzania „Orkanówki” i otrzymania przewodnika oraz magnesów z Gminy Niedźwiedź. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli skosztować pyszne specjały przygotowane przez KGW z Poręby Wielkiej, Podobina oraz Koniny na degustację potraw regionalnych.

Dnia 05.05.19r. „Majówka Orkanowska” rozpoczęła się od uroczystej Mszy Św. w kościele w Porębie Wielkiej, którą przewodniczył kapelan Związku Podhalan w Polsce Władysław Zązel z kapelanem miejscowego oddziału i 6 innymi księżmi. Homilię na temat wskazań do synów Podhala wygłosił kapelan Wł. Zązel. Po Mszy Św. delegacje sztandarowe oraz wszyscy uczestnicy udali się do amfiteatru na główne uroczystości. Po przywitaniu gości przez prowadzących Huberta Rapciaka i Piotra Gąsienicę rozpoczęły się występy zespołów regionalnych, które zachwycały swoimi występami. Wśród występujących były zespoły miejscowe : „Spod Turbaca” , „Gminny Zespół Młodzieżowy” oraz „Turbacyki” z Koniny, oprócz naszych zespołów imprezę uświetniały zaproszone zespoły m.in. „Kasinianie-Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej, „Górale Łąccy” z Łącka, „Regle” z Poronina i zespół „Pieniny”. Oprócz występów zespołów regionalnych uczestnicy bawili się przy występie zespołu „Gołecki” oraz zespołu „Lift”. Zabawa trwała do późnych godzin rannych. Podobnie jak w pierwszym dniu tak i w drugim dniu imprezy, dużą atrakcją była degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez miejscowe KGW   dla wszystkich obecnych na imprezie. Była również wystawa  twórców regionalnych. Wszyscy uczestnicy imprezy jak również zespoły występujące i zaproszeni goście otrzymali materiały promocyjne oraz publikacje: albumy Gminy Niedźwiedź , albumy Kapliczki Gminy Niedźwiedź oraz Listy Wł. Orkana 1911-1914r. Wszystkim współorganizatorom i sponsorom dziękujemy za otrzymanie pomocy i wsparcia.

 

 

Utworzony:2019-05-09 12:35:09
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska