Strona główna / Aktualności

Projekt „Jeżdżę z głową” 2019

Od 29.01.2019 r. do 29.03.2019 był realizowany projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dla uczniów szkół podstawowych Gminy Niedźwiedź. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Realizowany przez Gminę Niedźwiedź projekt nauki jazdy na nartach obejmował 40 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niedźwiedź.

Projekt obejmował 8 wyjazdów dla każdej szkoły w czasie których dzieci odbywały 16 godzin (lekcyjnych) nauki jazdy na nartach. Zajęcia realizowane były w 10-osobowych grupach pod opieką nauczycieli oraz instruktorów jazdy na nartach  na stoku narciarskim w Lubomierzu.

Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności jazdy na nartach, oswojenie się z stokiem narciarskim i umiejętność bezpiecznego zachowanie się na stoku, podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej uczniów oraz nabycie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

Aktywne formy spędzania wolnego czasu zapobiegają m.in. złym postawom młodzieży w społeczeństwie a propagowanie czynnego rozwoju kultury fizycznej rozwija w młodym człowieku poprawne zachowania jak: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i współdziałanie w grupie.

W projekcie brali udział uczniowie z:

- ZPO w Podobinie – 10 uczniów

- ZPO w Koninie – 10 uczniów

- SzP w Niedźwiedziu – 10 uczniów

- SzP w Porębie Wielkiej – 10 uczniów

Utworzony:2019-04-02 09:23:22
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska