Strona główna / Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Niedźwiedź

Zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców. W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów.

Bardzo proszę o podjęcie prac porządkowych tj. likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz uporządkowanie swoich posesji.                                       W szczególności proszę o wyczyszczenie korytek oraz wycinkę pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach osiedlowych, wysprzątanie brzegów potoków przylegających do swoich nieruchomości. Apeluję również o nie spalanie wszelkiego rodzaju odpadów oraz systematyczny wywóz ścieków komunalnych przez uprawnione firmy.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas.
 

 

Wójt Gminy Niedźwiedź

         Rafał Rusnak

 

Utworzony:2019-03-22 12:00:37
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska