Strona główna / Aktualności

Pierwsza sesja Rady Gminy Niedźwiedź Wójt i radni zaprzysiężeni

W dniu 22 listopada w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy w Niedźwiedziu. Zgodnie z protokołem Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów przeprowadzonych 21 października 2018 r. we wszystkich 15 jednomandatowych okręgach wybrani zostali radni którzy podczas dzisiejszej sesji otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład nowej Rady Gminy w Niedźwiedziu przedstawia się następująco:

 1. Stanisław Lupa
 2. Radosław  Kapturkiewicz
 3. Piotr Domagała
 4. Tadeusz Zapała
 5. Halina Palka
 6. Marek Florczak
 7. Marian Kacik
 8. Łukasz Sułkowski
 9. Kazimierz Wsolak
 10. Hubert Rapciak
 11. Zenon Dziedzic
 12. Franciszek Rapciak
 13. Bogdan Potaczek
 14. Barbara Gawlik
 15. Damian Napora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako senior obrady otworzył Pan Marian Kacik następnie przekazała głos Przewodniczącemu Gminnej komisji Wyborczej w Niedźwiedziu Pani Bożenie Kowalczyk   która wręczyła nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Panu Rafałowi Rusnak zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy Radni złożyli ślubowanie.
Kolejnym punktem obrad było wybranie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym wybrany został Pan Zenon Dziedzic  uzyskując 15 głosów, natomiast wiceprzewodniczącym wybrano Pana Marka Florczak uzyskując 15 głosów.

 Po ukonstytuowaniu się rady  głos zabrał Wójt Gminy Pan Rafał Rusnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzony:2018-11-22 13:54:50
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska