Strona główna / Aktualności

I Sesja Rady Gminy Niedźwiedź

Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

z dnia 4 listopada 2018 r.

 

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Niedźwiedź w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Niedźwiedź wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000. 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II

postanawia, co następuje:

 

§ 1. Zwołać I sesję Rady Gminy Niedźwiedź na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad Domu Kultury w Niedźwiedziu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Wójta Gminy Niedźwiedź wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

§ 2. Ustalić porządek obrad I sesji Rady Gminy Niedźwiedź stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.


Załącznik:

do Postanowienia Komisarza Wyborowego w Nowym Sączu II 

z dnia 4 listopada 2018 r.

 

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Niedźwiedź

1.      Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji

2.      Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiedziu i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Niedźwiedź

3.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych

4.      Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Niedźwiedź

5.      Wybór Przewodniczącego Rady

6.      Ewentualne rozszerzenie porządku obrad

7.      Zakończenie obrad

 

Utworzony:2018-11-15 14:58:11
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska