Strona główna / Aktualności

Ogłoszenie

W związku z informacjami napływającymi do Urzędu Gminy o licznych przypadkach zaśmiecania prywatnych lasów na terenie Gminy, szczególnie na ich obrzeżach, zwracam się z apelem do właścicieli tychże  lasów o sprzątnięcie zalegających tam śmieci. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, usuwanie nieczystości jest obowiązkiem właściciela nieruchomości na której śmieci te się znajdują.

Dbanie o czystość  gminy, która pretenduje do miana gminy turystycznej  powinno leżeć w interesie każdego mieszkańca, pomijając już nawet przepisy prawa. Ponieważ prognozy pogody na najbliższy okres pokazują utrzymywanie się pogody bezdeszczowej proszę o wykorzystanie tego okresu na uporządkowanie swoich lasów z porzuconych tam śmieci.

Informuję również, że w przyszłości Gmina będzie przeprowadzała kontrole stan czystości na terenie Gminy i właściciele nieruchomości na których zalegać będą nieczystości będą przymuszani w postępowaniu administracyjnym do przestrzegania przepisów i posprzątania swoich nieruchomości.

 

Wójt Gminy Niedźwiedź

      Janusz Potaczek

 

Utworzony:2018-10-11 10:13:22
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska