Strona główna / Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Niedźwiedź

Na podstawie Uchwały nr XLVII/291/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2010., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Wójt Gminy Niedźwiedź serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Niedźwiedź w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Niedźwiedź z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 

Niezgłoszenie przez organizacje pozarządowe opinii w określonym terminie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do ww. projektu uchwały.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy przedstawić pisemnie w dniach od 10 października do 24 października 2019 roku na dziennik podawczy.

 

   Wójt Gminy Niedźwiedź

Janusz Potaczek

Utworzony:2018-10-10 14:08:12
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska