Strona główna / Aktualności

„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”

 

 

„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”

 

W dniu 07.06.2018r. odbył się XI Zlot Szkół im. Władysława Orkana . Na zlot przybyło dziewięć delegacji ze szkół. Młodzież brała udział w trzech konkursach: konkurs wiedzy, konkurs plastyczny oraz konkurs piosenki lub przyśpiewki (wszystkie konkursy o tematyce związanej z Wł. Orkanem). Po zakończeniu konkursów uczestnicy zlotu mieli możliwość darmowego zwiedzania muzeum oraz mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Na koniec jury wręczyło zwycięzcom konkursów nagrody m.in. Albumy Gminy Niedźwiedź „Orkanowska Dziedzina” ,Gorce  „Góry Lasem Malowane” oraz dzieła Władysława Orkana. Każda uczestnicząca szkoła otrzymała film Adama Lewandowskiego pt: „Orkan”. Poniżej kilka zdjęć.

 

 

 

 

 

 

Utworzony:2018-06-08 10:09:27
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska