Strona główna / Aktualności

XVII MAJÓWKA U ORKANA

 

Dnia 26.05.2018r. odbyła się „ XVII Majówka u Orkana ” przy Domu Wł. Orkana w Porębie Wielkiej. Organizatorami imprezy byli: Gmina Niedźwiedź, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Gorczański Oddział Związku Podhalan w Gminie Niedźwiedź. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie od odśpiewania litania loretańskiej i pieśni maryjnych. Ksiądz kapelan Wł. Ulmaniec podkreślił przemawiając do zgromadzonych o 100- leciu kapliczki ufundowanej przez matkę Wł. Orkana.

Po przejściu do ogrodu nastąpiło powitanie zaproszonych przez p. Wójta Janusza Potaczka, kierownika GCK Jadwigę Zapałę oraz prezesa oddz. Zw. Podhalan Stanisława Burnosa. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Urszula Nowogórska- przew. Sejmiku małopolskiego, Stanisław Barnaś- radny Sejmiku małopolskiego, Minister, poseł- Wiesław Janczyk, radny sejmiku Małopolski- Grzegorz Biedroń , wicestarosta limanowski- Mieczysław Uryga, radni powiatu limanowskiego – Czesław Kawalec, Rafał Rusnak, Wojciech Włodarczyk oraz Franciszek Dziedzina.

Po przywitaniu rozpoczęły się występy zespołów : przedszkolaków z Poręby Wielkiej , Małych Porymbianów, Porębiański Ród z Poręby Wielkiej, Gminny Zespół Młodzieżowy. Pięknie zaprezentował się również zaproszony zespół z Raby Niżnej „Rabianie”. W trakcie imprezy wszyscy uczestnicy mieli możliwość degustacji potraw regionalnych oraz potraw z grilla. Była również możliwość zwiedzania „Orkanówki” wraz z przewodnikiem. Impreza trwała do późnych godzin wieczorowych.

 

 

Utworzony:2018-05-29 08:44:18
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska