Strona główna / Aktualności

„Z pamięci o tych, którzy odeszli, utkana jest nasza tożsamość”

 

„Z pamięci o tych, którzy odeszli, utkana jest nasza tożsamość”

 

15 kwietnia 2018 r. w Mszanie Dolnej odbyły się uroczystości rocznicowe poświęcone „Dniu Pamięci Ofiar Katynia” oraz ósmej  rocznicy katastrofy smoleńskiej. Miały one szczególny charakter, dzięki włączeniu się w tę inicjatywę wielu miejscowych środowisk. Patronat nad obchodami objęły samorządy Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.

 

Mszę świętą w intencji żołnierzy, policjantów, strażników granicznych zamordowanych przez sowieckie NKWD w Katyniu, Twerze i Charkowie w 1940 r.  oraz ofiar katastrofy smoleńskiej z 2010 r. odprawił  ks. proboszcz parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła- ks. Jerzy Raźny. Uroczysty charakter nabożeństwa został podkreślony poprzez liczny udział pocztów sztandarowych miejscowych instytucji, oprawę muzyczną zapewnioną przez orkiestrę dętą OSP w Mszanie Dolnej pod kierunkiem pana Piotra Rataja, śpiew chóru męskiego im. ks. Hajduka oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łostówce. W mszy świętej udział wzięli przedstawiciele Sejmu RP; posłowie Anna Paluch i Edward Siarka oraz przedstawiciele miejscowych samorządów.

 

 

Po nabożeństwie przy dźwiękach marszowej muzyki w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Mszanie Dolnej nastąpił uroczysty przemarsz do parku miejskiego im. Rodziny hrabiów Krasińskich. Przybyłych pod obelisk katyński i „dęby pamięci” gości przywitał Józef Kowalczyk - burmistrz Miasta Mszana Dolna, który prowadzenie dalszej uroczystości przekazał panu Zbigniewowi Jaroszowi -  inicjatorowi obchodów.  Po odśpiewaniu  „Mazurka Dąbrowskiego”  i wciągnięciu bało - czerwonej flagi na maszt,  ppor.  Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Mszanie Dolnej - Bogdan Szmidt odczytał apel poległych. Wzruszającym akcentem było odegranie utworu „Cisza” przez dwie przedstawicielki orkiestry OSP.  Modlitwie w intencji pomordowanych przewodniczył ks. proboszcz  Jerzy Raźny.  Następnie głos zabrała Anna Paluch, która zwróciła uwagę na znaczenie kultywowania pamięci o przeszłych pokoleniach Polaków. Spośród zaproszonych gości glos zabrali: Edward Siarka oraz  Ewa Filipiak - radna powiatu limanowskiego. Historyczny aspekt wydarzeń katyńskich z 1940 r. i katastrofy smoleńskiej z 2010r. przybliżyła  Marta Gorajczyk   z krakowskiego oddziału IPN. Specjalny list do uczestników uroczystości wystosował poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk.

 

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod obeliskiem przez delegacje władz państwowych, samorządowych, instytucji publicznych, oświatowych, stowarzyszeń, rodzin pomordowanych.

W trakcie oddawania czci ofiarom NKWD i ofiarom katastrofy smoleńskiej gimnazjaliści z Raby Niżnej, kierowani przez panią  Katarzynę Wacławik wykonali utwory muzyczne nawiązujące tematycznie do tragicznych wydarzeń z historii naszego narodu. Występy młodzieży dostarczyły zgromadzonym pod obeliskiem katyńskim wielu wzruszeń, w  niejednym oku zakręciła się łza. Stały się swoistym dopełnieniem Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Mszanie Dolnej w 2018r. Na uwagę zasługuje dobór repertuaru i przejmująca interpretacja .  Wśród wykonywanych utworów znalazły się: ”Guziki” Przemysława Gintrowskiego, „Przysięga” Andrzeja Kołakowskiego, „Ostatni list” Lecha Makowieckiego,  „Cisza - modlitwa katyńska” Tomasza Struzika, „17 września” Pawła Kukiza oraz „Miejcie nadzieję”  Zbigniewa Preisnera do wiersza Adama Asnyka.

Na zakończenie głos zabrali Przewodniczący Rad Gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna: pani Aleksandra Kania, pani Agnieszka Modrzejewska- Potaczek oraz pan Edward Krzysztofiak, składając podziękowania organizatorom oraz wszystkim uczestnikom uroczystości.

Ostatnim, nieoficjalnym punktem obchodów była wojskowa grochówka.

A. J.

Utworzony:2018-04-23 10:29:29
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska