Strona główna / Aktualności

Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”

Wójt Gminy informuje, że na terenie Gminy prowadzony jest nabór osób chętnych do udziału w projekcie „Małopolski e-Senior”, który realizowany jest przez  Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu osób, które ukończyły 65 rok życia.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie na własność tablet, na którym pracował podczas szkoleń, wraz z kompletem materiałów szkoleniowych
.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • Ukończenie 65 lat,
  • Zamieszkanie na terenie gminy Niedźwiedź.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są pod adresem http://imi.org.pl/340/rekrutacja/  (dokumenty obowiązkowe to załączniki nr 1, 2 i 4 a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3 - proszę drukować dwustronnie i kompletnie wypełnione proszę dostarczyć do Biura Projektu), lub w Urzędzie Gminy Niedźwiedź pokój 9.

Osoby chętne do udziału w projekcie i spełniające kryteria uczestnictwa mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Niedźwiedź pokój Nr 9.

Utworzony:2018-04-19 10:31:36
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska