Strona główna / Aktualności

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (art. 188 ) oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 15 ust. 4) na właścicielach gruntu, na którym znajdują się urządzenia melioracji wodnej szczegółowej, ciąży obowiązek utrzymywania tych urządzeń w stanie sprawności technicznej polegający m.in. na czyszczeniu i konserwacji rowów melioracji wodnej szczegółowej oraz o konserwacji sieci drenarskiej i wylotów z tej sieci.

Informujemy, że corocznie w budżecie Samorządu Województwa Małopolskiego planowana jest dotacja podmiotowa dla Spółek Wodnych i ich Związków na konserwacje rowów melioracyjnych.

Szczegółowych informacji w zakresie przyznawania dotacji oraz utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych udzielają: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Geodezji ul. Racławicka 56. 30 - 017 Kraków, oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Utworzony:2018-03-23 14:44:37
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska