Strona główna / Aktualności

Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.

Ważne !!!!!

Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.

Zgodnie z art. 1a ust 2  pkt 2ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach Lokalnych

„Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.”

Osoby ,które wynajmują w budynkach mieszkalnych pokoje gościnne turystom powyżej 5 pomieszczeń są obowiązane składać  organowi podatkowemu informacje w sprawie podatku od nieruchomości podając powierzchnię użytkową pomieszczeń zajętą pod wynajem pokoi w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli ,że dane wykazane w zeznaniu podatkowym złożonym w tutejszym organie podatkowym przez podatników podatku od nieruchomości są niezgodne ze stanem faktycznym , w stosunku do podatnika będą wyciągnięte sankcje .W szczególności zostanie skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa karnego skarbowego.

 

Podatniku

 

Sprawdź   powierzchnię użytkową własnych  budynków , jeżeli powierzchnia użytkowa  budynku w rzeczywistości jest różna od powierzchni zadeklarowanej w zeznaniu podatkowym , należy niezwłocznie  skorygować zeznanie .Pozwoli to  na uniknięcie sankcji , które mogłyby wyniknąć w skutek kontroli tj pociągnięcie podatnika  do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego) za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym.

 

Podstawa prawna art. 6 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U, 2017 poz 1785) -  Osoby fizyczne, , są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

 

Utworzony:2018-03-13 10:31:41
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska