Strona główna / Aktualności

Projekt “Jeżdżę z głową” 2018

 

Od 15.01-01.03.2018 r. był realizowany  projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania : Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dlauczniów szkół podstawowych Gminy Niedźwiedź Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Realizowany przez Gminę Niedźwiedź projekt nauki jazdy na nartach obejmował  40 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niedźwiedź.
Projekt obejmował 10 wyjazdów dla każdej szkoły, w czasie których dzieci odbywały 20 godzin  (lekcyjnych) nauki jazdy na nartach. Zajęcia realizowane były w 10-osobowych grupach pod opieką nauczyciel ioraz instruktorów jazdy na nartach na stoku narciarskim w Chabówce “U Żura”.

Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności jazdy na nartach, oswojenie się z stokiem narciarskim  i umiejętność bezpiecznego zachowanie się na stoku, podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej uczniów oraz nabycie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

Aktywne formy spędzania wolnego czasu zapobiegają m.in. złym postawom młodzieży w społeczeństwie a propagowanie czynnego rozwoju kultury fizycznej rozwija w młodym człowieku poprawne zachowania jak: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i współdziałanie w grupie.

W projekcie brali udział uczniowie z :

  • ZPO w Podobinie – 10 uczniów
  • ZPO w Koninie – 10 uczniów
  • SzP w Niedźwiedziu – 10 uczniów
  • SzP w Poręba Wielkiej – 10 uczniów

 

 

 

Utworzony:2018-03-09 11:58:14
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska