Strona główna / Aktualności

Projekt “Jeżdżę z głową” 2018

 

Od 15.01-01.03.2018 r. był realizowany  projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania : Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dlauczniów szkół podstawowych Gminy Niedźwiedź Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Realizowany przez Gminę Niedźwiedź projekt nauki jazdy na nartach obejmował  40 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niedźwiedź.
Projekt obejmował 10 wyjazdów dla każdej szkoły, w czasie których dzieci odbywały 20 godzin  (lekcyjnych) nauki jazdy na nartach. Zajęcia realizowane były w 10-osobowych grupach pod opieką nauczyciel ioraz instruktorów jazdy na nartach na stoku narciarskim w Chabówce “U Żura”.

Zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności jazdy na nartach, oswojenie się z stokiem narciarskim  i umiejętność bezpiecznego zachowanie się na stoku, podniesienie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej uczniów oraz nabycie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

Aktywne formy spędzania wolnego czasu zapobiegają m.in. złym postawom młodzieży w społeczeństwie a propagowanie czynnego rozwoju kultury fizycznej rozwija w młodym człowieku poprawne zachowania jak: odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i współdziałanie w grupie.

W projekcie brali udział uczniowie z :

  • ZPO w Podobinie – 10 uczniów
  • ZPO w Koninie – 10 uczniów
  • SzP w Niedźwiedziu – 10 uczniów
  • SzP w Poręba Wielkiej – 10 uczniów

 

 

 

Utworzony:2018-03-09 11:58:14
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska