Strona główna / Aktualności

Nabór na urzędników wyborczych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż na naszej stronie http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/ została opublikowana informacja Dyrektora Delegatury KBW w Nowym Sączu w sprawie naboru na urzędników wyborczych. Zostały również zamieszczone stosowne załączniki:

1.       Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,

2.       Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego,

3.       Liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu,

4.       Wciąg z Kodeksu wyborczego – Dział II Rozdział 9 – dotyczący urzędników wyborczych

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Szefa Krajowego Biura Wyborczego, informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach  dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, może być podana do wiadomości publicznej nie tylko na stronie delegatury, lecz również np. przekazana organom administracji rządowej i samorządowej, mediom czy portalom internetowym.

 

W związku z powyższym, w miarę możliwości, proszę o udostępnienie tej informacji na Państwa stronach internetowych.

Bezpośredni link

http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24320_Zasady_dokonywania_zgloszen_kandydatow_na_funkcje_urzednika_wyborczego_oraz_informacja_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_gminach_na_obszarze_wlasciwosci_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_w_Nowym_Saczu

 

Z poważaniem

Grażyna Długosz

Główny Specjalista

Delegatura KBW w Nowym Sączu


Utworzony:2018-03-07 10:47:38
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska