Strona główna / Aktualności

UWAGA!!! ZMIANA SYSTEMU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

 

UWAGA!!! 

ZMIANA SYSTEMU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLI/275/17

z dnia  24 listopada 2017 r nastąpiła zmiana sposobu płatności;

 

OD MIESZKAŃCA zamieszkującego daną nieruchomość

 

NOWE STAWKI  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli kształtują się następująco:

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE

 

Od zamieszkałego mieszkańca

18,00 zł/miesiąc

 

9,00 zł/miesiąc

 

 
 
 

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE

Za pojemnik 120 l

35,00 zł

15,00 zł

Za pojemnik 240 l

60,00 zł

25,00 zł

Za pojemnik 1100 l

125,00 zł

60,00 zł

 

WSZYSCY WŁAŚCIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH MUSZĄ WYPEŁNIĆ NOWE DEKLARACJE O WYSOKOŚCI

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W TERMINIE DO 26 STYCZNIA 2018 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzony:2017-12-15 14:45:00
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska