Strona główna / Aktualności

"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że do 31 stycznia 2018r. podmioty zainteresowane udziałem w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w ramach obszarów B, C, D, F i G mogą składać w tutejszym Centrum stosowne projekty zawierające informacje, oświadczenia i załączniki określone w „Procedurach realizacji programu" oraz „Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów". Natomiast w ramach obszaru E w/w programu wnioski przyjmowane będą w terminie do 31 października 2018 roku.

Wnioski oraz w/w dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.pfi-on.org.pl

w zakładce programy i zadania PFRON realizowane obecnie - "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III".

 

Zachęcamy do śledzenia powyższej witryny internetowej i prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (18) 3337 912.

Utworzony:2017-12-07 10:38:14
Autor:
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska