Strona główna / Aktualności

Montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w gminie Niedźwiedź

W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Niedźwiedź wniosku o dofinansowanie projektu pn. ,,Montaż OZE w gospodarstwach indywidualnych w gminie Niedźwiedź”, wszystkim zainteresowanym montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii przedstawiamy informacje dotyczące zaplanowanej inwestycji.
Program w ramach, którego zaplanowana została realizacja projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
4 Oś Priorytetowa: Regionalna Polityka Energetyczna
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Wydatki podlegające dofinansowaniu:

 

  • Montaż kolektorów słonecznych,
  • Montaż paneli fotowoltaicznych,
  • Montaż pomp ciepła do c.w.u.

 

Wielkość dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych
Grupa docelowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii: użytkownicy indywidualni
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są:
1. Zgłosić się do Urzędu Gminy Niedźwiedź w celu otrzymania i wypełnienia ankiety. Ankietę można również pobrać ze strony internetowej Gminy Niedźwiedź.
Termin składania ankiet: 04.08.2017 r.
2. Dokonać wpłaty na poczet przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu montażu instalacji OZE, w wysokości zależnej od zadeklarowanego w złożonej ankiecie rodzaju instalacji tj.;
- kolektory słoneczna: 100,00 zł
- panele fotowoltaiczne: 100,00 zł
- pompa ciepła: 150,00 zł
Termin dokonania wpłat: 04.08.2017 r.


Wpłat należy dokonywać na podany poniżej numer rachunku bankowego:
Instytut Doradztwa Europejskiego – Innowacja s. c.
ul. Olszańska 18/1, 31-517 Kraków
PKO BP 16 1020 2892 0000 5902 0175 1643
W przypadku niezakwalifikowania do udziału w projekcie, koszty wizji lokalnych zostaną zwrócone.

Utworzony:2017-08-02 10:38:59
Autor:


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska