Strona główna / Aktualności

XVI Majówka u Orkana

Dnia 27.05.2017 r. pod domem Władysława Orkana w Porębie Wielkiej odbyła się 16 majówka. Jak co roku imprezę rozpoczęto od odśpiewania Nabożeństwa majowego przy kapliczce matki Orkana. Tradycyjnie prowadził je kapelan Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan im. Wł. Orkana w gminie Niedźwiedź – ksiądz kapelan Władysław Ulmaniec. Po odśpiewaniu majówki rozpoczęła się część artystyczna imprezy, którą poprzedziło powitanie zaproszonych gości. Część artystyczną przygotowały przedszkolaki z Poręby Wielkiej, zespoły regionalne Gorcanie, Porębiański Ród, Gminny Młodzieżowy Zespół oraz Mali Porymbianie. Gościnnie wystąpiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Olszówki. Podczas Majówki odbył się również konkurs recytatorski utworów Władysława Orkana, plastyczny „ Jak zyli nasi łojcowie” oraz konkurs przyśpiewek zagórzańskich. Inicjatorem konkursów był opiekun Gminnego Zespołu Młodzieżowego Pan Hubert Rapciak, który własnoręcznie wykonał część nagród dla uczestników konkursów.

 

 

Na koniec imprezy miała miejsce wspólna biesiada przy muzyce zespołu Porębiański Ród oraz Gminnego Zespołu Młodzieżowego, które swoim graniem zjednały sobie wszystkich zaproszonych gości. Podczas atrakcji majówkowych była możliwość zwiedzania Domu Władysława Orkana. W stodole przy „Orkanówce” odbyła się degustacja potraw regionalnych dla wszystkich uczestników majówki.
Organizatorami XVI Majówki u Orkana była Gmina Niedźwiedź, Gminne Centrum Kultury oraz Gorczański Oddział Związku Podhalan im. Władysława Orkana z Gminy Niedźwiedź. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Limanowskiego Jana Puchały.
Wszystkim zaangażowanym w organizację XVI Majówki u Orkana serdecznie dziękujemy, a uczestników zapraszamy za rok.

 

 

Utworzony:2017-05-31 09:05:14
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska