Strona główna / Aktualności

Wiosenne Sprzątanie Świata 2017

 

Jak co roku odbyła się wiosenna akcja SPRZĄTANIA ŚWIATA, w której uczestniczyły wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Niedźwiedź.

Akcja „Sprzątanie Świata” wiosenna i jesienna, stała się już tradycją naszej Gminy i corocznie inspiruje mieszkańców, a w szczególności młodzież i dzieci do czynienia swojego otoczenia czystszym i zdrowszym, jednocześnie budując przyjazną środowisku świadomość naszego społeczeństwa.

Jak co roku, uczniowie szkól z terenu Gminy Niedźwiedź  aktywnie wpisali się w realizację idei akcji.

Gmina zaopatrzyła wszystkie placówki w worki i rękawice dla uczniów,

a w nagrodę za uczestnictwo w tej akcji każdy uczeń otrzymał coś słodkiego.

Mamy nadzieje, że dzięki Akcji „Sprzątanie Świata” – działania podjęte przez uczniów przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu ich świadomości ekologicznej, a przede wszystkim przyczyniły się do poprawy stanu czystości gminy.

 

W dniu „Sprzątania Świata” nie udało nam się świata posprzątać, lecz pamiętamy, że to nie porządkowanie jest najważniejsze, ale nie śmiecenie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzony:2017-05-16 09:02:05
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska