Strona główna / Aktualności

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016

Podstawa prawna art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

  1.  
  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2016 wyniosła 85 000,00 zł (konkurs ofert)

Konkurs Ofert:

  1. Konkurs ofert na zadania w obszarze: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”  45 000,00 zł
  2. Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego: „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych” 40 000,00 zł

Na konkurs wpłynęły dwie oferty i zostały  pozytywnie rozpatrzone.

Wykorzystanie:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zrealizowało zadanie i wykorzystało dotację w kwocie 40 000,00 zł
  2. Gminny Klub Sportowy „ORKAN” zrealizowało zadanie i wykorzystało dotację w kwocie 45 000,00 zł

Utworzony:2017-04-28 13:01:02
Autor:

 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska