Strona główna / Aktualności

Festiwal Młodych

 

Dnia 27 lipca 2016 r. na stadionie sportowym w Mszanie Dolnej odbył się Festiwal Młodych. Mieszkańcy Gminy Niedźwiedź mieli okazję uczestnictwa w inicjatywie pokazującej młody, żywy i różnorodny Kościół. Festiwal rozpoczął się o godz. 1500 w Kościele na placu św. Siostry Faustyny w Mszanie Dolnej - Koronką do Miłosierdzia Bożego. Licznie zgromadzonych uczestników powitały orkiestry dęte OSP z Mszany Dolnej, OSP z Mszany Górnej, „Echo Gór” z Kasinki Małej oraz „Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej. Po wspólnej modlitwie i malowaniu wstęgi przy dźwiękach orkiestr orszak wyruszył na stadion miejski w Mszanie Dolnej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stadionie po oficjalnym powitaniu wszystkich uczestników  scenę przejęli artyści i pielgrzymi z różnych stron świata. Został wspólnie odśpiewany hymn "Błogosławieni miłosierni". Swoje programy artystyczne jako reprezentanci Gminy Niedźwiedź przedstawiły m.in. Zespół „Porębiański Ród” z Poręby Wielkiej oraz Zespół „Gorcanie” z Niedźwiedzia. Nasze koła Gospodyń wiejskich  reprezentowało KGW z Koniny które przygotowało wspaniałe potrawy regionalne oraz regionalne pamiątki, które pielgrzymi chętnie kupowali. Grupy te pokazały bogaty dorobek kulturalny naszego regionu. Na pielgrzymów czekały również pamiątkowe pocztówki, które organizatorzy przygotowali na Światowe Dni Młodzieży. O godz. 2100 odbył się „Apel Jasnogórski” z piękną oprawą chóru "Gloria Dei" z Poręby Wielkiej.  Po apelu scenę przejęli młodzi artyści, którzy  porwali wszystkich uczestników do tańca. Wspólna zabawa przy dźwiękach zespołów  muzycznych  "GooraleSKA", "Tabor" z Peru oraz „Gołecki” z Koniny  trwała do późnych godzin nocnych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami Festiwalu był Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży dekanatu Mszana Dolna wspólnie z Powiatem Limanowskim oraz władzami trzech gmin: Miasta Mszana Dolna, Gminy Mszana Dolna i Gminy Niedźwiedź.

Utworzony:2016-08-05 13:46:46
Autor:AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska