Strona główna / Aktualności

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Dnia 17.01.2016 r. w Gminnym Centrum Kultury odbył się koncert kolęd i pastorałek. Oprócz tradycyjnego śpiewu wystąpiły dwie grupy młodzieży z Poręby Wielkiej. Jedna grupa, przygotowana przez siostrę Bernadetę i panią Małgorzatę Białoń-Treit przedstawiła nowoczesne jasełka. Druga grupa przygotowana przez pana Bronisława Kaczora, dyrektora Andrzeja Ślazyka i panią Elżbietę Światała przedstawiła tradycyjną grupę kolędniczą z gwiazdą i herodem. W koncercie łącznie brało udział około 120 osób, w tym członkowie:


  • Zespołu regionalnego „Gorcanie” z Niedźwiedzia
  • Gminnej Orkiestry Dętej
  • Zespołu regionalnego„Turbacyki” z Koniny
  • Zespołu regionalnego „Porębiański Ród” z Poręby Wielkiej
  • Zespołu regionalnego „Porymbianie” – uczniowie J. Rusieckiego
  • Zespołu regionalnego „Turbacyki-Gorce”- uczniowie J. Rusieckiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala widowiskowa była wypełniona do ostatniego miejsca, część osób przedstawienia oglądało zerkając przez otwarte drzwi, a część zrezygnowała z oglądania ze względu na panujący tłok.

W korytarzu zorganizowano poczęstunek dla występujących. Oprócz napojów i słodkości zakupionych przez Gminne Centrum Kultury na szwedzkim stole pojawiły się także potrawy przekazane przez Gorczański Oddział Związku Podhalan w Niedźwiedziu, za co im składamy podziękowania.

Za wspólne kolędowanie dziękujemy wszystkim występującym, a także widowni.

 

Mamy nadzieję, że kto przybył, miło spędził to niedzielne popołudnie i wieczór.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Utworzony:2016-01-18 13:43:26
Autor:



AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III"























 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska