Strona główna / Projekty EFS / Zespół Projektowy

       

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2008

Koordynator projektu

Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Księgowa projektu

lic. Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny

lic. Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu
 

Pracownik socjalny
mgr Małgorzata Potaczek

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2009

Kierownik projektu
Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Księgowa projektu
lic. Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny
mgr. Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2010

Kierownik projektu
Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Księgowa projektu
lic. Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Pracownik socjalny
mgr Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

Pracownik socjalny
lic. Joanna Palac-Misiura - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

Pracownik socjalny
lic. Monika Napora - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

(w zastępstwie)

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 2011

Kierownik projektu
Zofia Szymańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koordynator projektu
mgr Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy

Księgowa projektu
mgr Elżbieta Strama – Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownik socjalny
mgr Beata Wcisło - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

Pracownik socjalny
lic. Joanna Palac-Misiura - upowszechnianie pracy socjalnej w ramach realizowanego projektu

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska