Strona główna / Przemoc / Zespół interdyscyplinarny

 

Od dnia 15.02.2011r. na terenie Gminy Niedźwiedź funkcjonuje powołany zarządzeniem Wójta Gminy Niedźwiedź Nr 14/III/2011 Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu w obecnym składzie:

 

 
1.Przewodniczący Zespołu - Małgorzata Potaczek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu.
 
2.Zastępca przewodniczącego Zespołu- Katarzyna Filipiak -pedagog szkolny Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niedźwiedziu.
 
3 Sekretarz Zespołu - Justyna Sochacka – pedagog Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie.
 
4 Członek - Halina Mróz – pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie Wielkiej.
 
5. Członek - Paweł Pajdzik - kurator Zespołu Kuratorów w Limanowej.
 
6. Członek - Anna Pękała – kierownik działu przestępstw Policji w Mszanie Dolnej
 
7. Członek - Klaudia Cichorczyk - Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
8.Członek – Dorota Talaga – pedagog szkolny Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Porębie Wielkiej.
 
9.Członek - Ewa Aleksandrowicz-Karpierz – pedagog szkolny Zespołu Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie .
 
10. Członek - Andrzej Diduszko - kurator Zespołu Kuratorów w Limanowej.
 
11. Członek - Beata Krzan – Pracownik Socjalny - GOPS Niedźwiedź
 
12. Członek - Jadwiga Cichańska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Niedźwiedziu
 
13. Członek - Małgorzata Drab - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej
 
Podstawę działania stanowi Regulamin Zespołu będący załącznikiem do Zarządzenia z dnia 15 lutego 2011 r. (pobierz >>)
 

 

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie
Zaproszenie
Zbiórka Elektrośmieci
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE
Gminny Konkurs Recytatorski
Spotkanie z ciekawą chemią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź
Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.
Wojewódzki konkurs ,,Góralskie cytanie"
UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze
STYPENDIUM
„XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana”
„IV Przegląd Form Teatralnych”
Gmina Niedźwiedź poszukuje nauczyciela informatyki do wzięcia udziału w Projekcie MIŚKI
Dzień Mamy w Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona wyłącznie na cele związane z prowadzeniem Urzędu Pocztowego.”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem ” Nieruchomość przeznaczona tylko do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług medycznych”
Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę „Skup-sprzedaż surowców wtórnych i złomu”.
XVII MAJÓWKA U ORKANA
Dzień Ziemi
Ogłoszenie
Informacja Wójta Gminy o naborze osób chętnych do udziału w nieodpłatnym projekcie „Małopolski e-Senior”
Projekt socjalny „Inwestycja w przyszłość”
Urząd Gminy w Niedźwiedziu przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy Niedźwiedź o obowiązku zgłaszania do opodatkowania pomieszczeń związanych z wynajem pokoi gościnnych.
"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III" 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska