Strona główna / Przemoc

 

Punkt Informacji

Wsparcia i Pomocy 

dla osób

dotkniętych przemocą

 

 

Mieści się w siedzibie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu

tel. (18) 33-12-776

 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy

lub wiesz o krzywdzeniu innych osób

i nie możesz sam temu zaradzić - przyjdź lub zadzwoń!

 

Dyżur Pracownika Socjalnego:

 

Poniedziałek  13.30 – 15.30   Środa 8.00 - 10.00

  

 

 

 

Szansa na sukces-lepiej zapobiegać niż leczyć”Przemoc jest zjawiskiem ponad kulturowym, powszechnym, mogącym dotknąć każdego, niezależnie od pochodzenia, wieku, płci, statusu materialnego. Powszechność tego zjawiska wymusza konieczność prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnej  podnoszącej wiedzę mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie, oferty pomocowej w tym zakresie.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego środowiska jest wdrożenie  projektu socjalnego „Szansa na sukces-lepiej zapobiegać niż leczyć”, który realizuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2016r.  Projekt zakłada cykliczną akcję informacyjno-edukacyjną  skierowaną głownie do uczniów i  rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie oraz Samorządowego Przedszkola w Niedźwiedziu.

 

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

1.      Piknik informacyjno-edukacyjny skierowany do społeczności lokalnej
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbędzie się w dniu 01.04.2016r. w Zespole Placówek Oświatowych w Podobinie oraz w dniu 01.06.2016r. w Samorządowym Przedszkolu w Niedźwiedziu.

2.      Działania profilaktyczne skierowane do uczniów: warsztaty profilaktyczne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz teatrzyki profilaktyczne.

3.      Działania profilaktyczne skierowane do rodziców: pogadanka  z zakresu wychowania bez przemocy w trakcie wywiadówek.

            Cele projektu

 

Cel główny: profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Niedźwiedź.

 

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej wśród społeczności lokalnej
  • uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy
  • promocja działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonującego na terenie Gminy Niedźwiedź
  • kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania  i rozumienia problemów osób doświadczających przemocy
  • wzrost świadomości rodziców i uczniów na temat zjawiska przemocy i agresji
  • zapoznanie rodziców i uczniów z różnymi formami przemocy i ich skutkami
  • dostarczenie beneficjentom projektu wiedzy na temat zasobów instytucjonalnych na terenie Gminy Niedźwiedź, z których mogą skorzystać   z pomocy i wsparcia w przypadku doznania przemocy

 


 

 


 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska