Strona główna / Strona główna

 

 

„Droga do aktywności i samodzielności ”

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu poszerzając ofertę pracy socjalnej i podnosząc jej jakość, a zarazem chcąc wpłynąć na rozwój i wzmocnić aktywność i samodzielność życiową osób i rodzin wdraża projekt socjalny „Droga do aktywności i samodzielności”. W ramach niniejszego projektu  tut. GOPS planuje  wdrożenie następujących działań:

 • Rozwój poradnictwa specjalistycznego według rozeznanych potrzeb w tym zakresie na terenie Gminy Niedźwiedź:
  1.1 Wsparcie psychologiczne.
  1.2 Wsparcie prawne.
  1.3 Grupowe wsparcie warsztatowe dla rodziców w aspekcie wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych pn „Szkoła dla rodziców”.
  1.4 Spotkania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej na tematy według na bieżąco aktualizowanego zapotrzebowania w tym zakresie. 
  1.5 Wsparcie psychiatry, psychoterapeuty.