Copyright 2002-2018 Interaktywna Polska Sun, 15 Jul 2018 21:13:39 EDT rssnews http://www.niedzwiedz.iap.pl http://www.niedzwiedz.iap.pl pl-pl OGŁOSZENIE http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188906/OGLOSZENIE.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188906_ogloszenie1-596x336.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Budowa Infrastruktury turystycznej na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188897/Budowa_Infrastruktury_turystycznej_na_bazie_wod_geotermalnych_w_Porebie_Wielkiej.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188897_logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-RGB.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> DEKLARACJE NA WAKACJE http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188846/DEKLARACJE_NA_WAKACJE.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188846_deklaracja.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>URZĄD GMINY PRZYPOMINA, ŻE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZŁOŻYLI DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALANYMI Z OŚWIADCZENIEM O DOMOWNIKACH UCZĄCYCH SIĘ I MIESZKAJĄCYCH&nbsp; POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH I WYNAJMUJĄCYCH POKOJE http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188581/INFORMACJA_DLA_WLASCICIELI_GOSPODARSTW_AGROTURYSTYCZNYCH_I_WYNAJMUJACYCH_POKOJE.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188581_2222.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Gminny Konkurs Recytatorski http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188553/Gminny_Konkurs_Recytatorski.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188553_img_skaluj.php.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>10.05 W naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów,laureatów szkolnych konkursów recytatorskich z terenu naszej Gminy. Każdy uczestnik miał wyrecytować wybrany utwór z zakresu poezji dziecięcej. Ocenie podlegało:pamięciowe opanowanie tekstu,sztuka operowania głosem i ogólny wyraz artystyczny. IX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188509/IX_FESTIWAL_PIOSENKI_PRZEDSZKOLNEJ.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188509_DSCN9160_Kopiowanie_.JPG" align="left" vspace="5" hspace="5"/> O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiedź http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188507/O_G_L_O_S_Z_E_N_I_E_Wojta_Gminy_Niedzwiedz_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy_Niedzwiedz.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188507_ikona-info-17480077.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/> Gymnasium Haus Overbach szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188396/Gymnasium_Haus_Overbach_szkola_partnerska_Szkoly_Podstawowej_w_Niedzwiedziu.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188396_news00408.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Gimnazjum Haus Overbach (GHO) w Jülich, Nadrenia Północna - Westfalia zostało szkołą partnerską Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. UCHWAŁA NR XLVI/322/18 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu gminy Niedźwiedź, za wysokie wyniki w nauce i szcze http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188313/UCHWALA_NR_XLVI/322/18_Rady_Gminy_Niedzwiedz_z_dnia_25_maja_2018_roku_w_sprawie_przyjecia_„Regulaminu_przyznawania_nagrod_dla_uzdolnionych_Uczniow_szkol_podstawowych_i_srednich_z_terenu_gminy_Niedzwiedz_za_wysokie_wyniki_w_nauce_i_szcze.html „XI ZLOT SZKÓŁ im. Władysława Orkana” http://www.niedzwiedz.iap.pl/pl/8683/188264/„XI_ZLOT_SZKOL_im._Wladyslawa_Orkana”.html <img src="http://img.iap.pl/s/188/200587/Wiadomosci/8683/188264_DSCN9109_Kopiowanie_.JPG" align="left" vspace="5" hspace="5"/>