2018-10-17Projekt Małopolskie Boiska - zrealizowany
Oficjalne odebrano wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Porębie Wielkiej. Na realizację zadania Gmina Niedźwiedź przeznaczyła kwotę w wysokości: 403 200,00 zł, w tym dofinansowanie M...
2018-10-17Zaproszenie na otwarcie nowo powstałego obiektu
Wójt Gminy Niedźwiedź ma zaszczyt zaprosić mieszkańców gminy na otwarcie nowo powstałego obiektu na terenie Gminy Niedźwiedź, „Otwarta Strefa Aktywności” które odbędzie się 18 październi...
2018-10-16Nowy Biuletyn Informacyjny ZGODA Nr 115
...
2018-10-11Ogłoszenie
W związku z informacjami napływającymi do Urzędu Gminy o licznych przypadkach zaśmiecania prywatnych lasów na terenie Gminy, szczególnie na ich obrzeżach, zwracam się z apelem do właścicieli tychże ...
2018-10-10XIV KONKURS POTRAW REGIONALNYCH ORAZ POSIADY ZAGÓRZAŃSKIE
Dnia 06.10.2018r. w sali remizy OSP w Niedźwiedziu  odbył się XIV Konkurs Potraw Regionalnych, degustacja tych potraw oraz Posiady Zagórzańskie. Impreza poprzedzona została mszą św. odprawioną w ...
2018-10-08Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu.
Właśnie zakończyliśmy wizytę partnerską w ramach projektu Erasmus+ "Experiencing Diversity through Art - Doświadczanie Różnorodności poprzez sztukę." Przez 6 dni gościliśmy w naszej miejscowość 13 uczniów ze Słowenii i Portugalii, którzy przyjechali wraz ze swoimi opiekunami.
2018-10-08AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018
Ppod hasłem "Akcja-Segregacja 2x więcej, 2x czyściej" "Sprzątanie świata-Polska=razem możemy więcej"
2018-10-04ZAPROSZENIE
  Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska, które odbędzie się w dniu 18 października bieżącego roku o godzinie 18.00 w budynku Domu K...
2018-10-01OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiedziu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiedziu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Niedźwiedź zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-28OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiedziu z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niedźwiedź zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-24Akcja "Sprzątanie Świata" w szkole w Porebie Wielkiej !
Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można! Uczniowie szkoły w Porębie Wielkiej biorąc udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata" wzięli się do roboty i usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy.
2018-09-24Spotkania z funkcjonariuszami policji
W Szkole Podstawowej w Podobinie duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo naszych wychowanków, dlatego też tradycją stały się wrześniowe spotkania z funkcjonariuszami policji. W czwartek 20 września gościli u nas przedstawiciele Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej, którzy przeprowadzili z dziećmi pogadankę
2018-09-17Krioterapia
Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiedziu zapraszają na jesienne spotkanie autorskie z fizykoterapeuta Zbigniew Kolba
2018-09-07Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników   Zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (od...
2018-08-30KOMUNIKAT !!!
Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019  Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy niedźwiedź znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikające...

 

 

  
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska