2014-07-21Pomoc materialna dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
  Urząd Gminy informuje, że do dnia 24 lipca 2014 r. rodziny wielodzietne, (w których liczba dzieci w wieku do 18-go roku życia, plus dzieci starsz w wieku do 24 roku życia pozostające na ut...
2014-06-23Zajęcia Plastyczne
...
2014-06-18Wydanie folderu informacyjnego 125 lat szkoły w Koninie
   „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pod nazwą: Wydanie folderu informacyjnego „125 lat szkoły...
2014-06-18Remont pomieszczeń w „Domu Kultury im. ks. Baradzieja”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pod nazwą: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń budynku „Domu Kul...
2014-06-17Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Nr 545/III/14 Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 17 06 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Niedźwiedziu
2014-06-04Wójt Gminy Niedźwiedź Mecenasem Futbolu Małopolskiego!
W dniu 29 maja 2014r. Wójt Gminy Niedźwiedź – Pan Janusz Potaczek odebrał z rąk prezesa MZPN red. Ryszarda Niemca Medal Mecenasa Futbolu Małopolskiego. „II Gala Mecenasów Futbolu Małopol...
2014-06-02OGŁOSZENIE
  OGŁOSZENIE     Wójta Gminy Niedźwiedź o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź   ...
2014-06-02Majówka u Orkana 2014
   Dnia 31 maja 2014 roku po raz trzynasty przy przepięknej zabytkowej Orkanówce w Porębie Wielkiej, spotkali się miłośnicy Gorczańskiego Piewcy oraz tradycji zagórzańskich. Pomim...
2014-05-29Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim
  W dniu 27 maja 2014 roku odbyła się uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Bronisław Komorowski, wręczył we wtorek odznaczenia państwowe, dyplomy i flagi laureatom akcji „Majówka ...
2014-05-28Zaproszenie
...

 

 

  
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska