2015-03-26II PIKNIK O BEZPIECZEŃSTWIE - Mówię NIE i jestem bezpieczny !
    II PIKNIK O BEZPIECZEŃSTWIE - Mówię NIE i jestem bezpieczny!  w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie     ...
2015-03-24Wybory na Sołtysa i Członków Rad Sołeckich
...
2015-03-18INFORMACJA
  Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. tj. wtorek od godz. 8:00 odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego  ...
2015-03-17KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ I NAJWYŻSZĄ PALMĘ
  REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ I NAJWYŻSZĄ PALMĘ § 1  Postanowienia ogólne   1. Organizatorem Konkursu na najwyższą i najładniejszą palmę, zwanego dalej ,,Konk...
2015-03-10INFORMACJA !!!
Urząd Gminy Niedźwiedź informuje, że osoby uczestniczące w projekcie instalacji kolektorów słonecznych, „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej i gminach partnerskich” II etap, proszon...
2015-03-10Poręba Wielka - Wbicie łopat rozpoczęciem "historycznej" inwestycji
...
2015-03-09Pierwsze miejsce Gimnazjum Publicznego w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie w konkursie
  ...
2015-03-05Projekt solarny nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015
...
2015-02-13Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
...
2015-02-11Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna
  Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca m...

 

 

  


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska