2016-10-20Koninki otwarte na dialog ! Erasmus + zawitał do gminy Niedźwiedź
W dniach 25 wrześni - 2 października w miejscowości Koninki (gmina Niedźwiedź / powiat Limanowski) w ramach programu Erasmus + zrealizowano projekt "Open Yourself to Dialogue" W zadaniu po...
2016-10-19Kosmiczna wyprawa w szkolnych murach
Gimnazjalistki poczują się jak eksperci agencji kosmicznej i będą badać kratery na Marsie. Dostały się do konkursu Remote Mars Yard Ośmioosobowa grupa uczennic klas trzecich Gimnazjum w Niedźwi...
2016-10-19Małopolskie Barwy Wolontariatu
Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.
2016-10-18Dzień Otwarty w WFOŚiGW w Krakowie
    Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Pani Małgorzaty Mrugały, serdecznie zapraszamy wszystkich zainter...
2016-10-17Targi Pracy w Limanowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu Niedźwiedź 233 34-735 Niedźwiedź Szanowni Państwo W imieniu firmy Pro Studio wspólnie z Instytutem Turystyki w Krakowie zapraszam Państwa do...
2016-10-12Dzień Edukacji Narodowej
...
2016-10-12Konkurs ReMY - Remote Mars Yard
Zespół badaczy z naszej szkoły został zakwalifikowany wraz z 24 innymi zespołami z całej Polski do drugiej edycji konkursu ReMY. Nasz zespół nazywa się FEARLESS EXPLORERS. Opiekunem zespołu jest mgr Marian Talar. Konkurs jest 4-etapowy. Będziemy na bieżąco informować o postępach na stronie Facebookowej szkoły. Trzymajcie kciuki :)
2016-10-11Zarządzenie nr 111/IV/2016 Wójta gminy Niedźwiedź
Zarządzenie nr 111/IV/2016 Wójta gminy Niedźwiedź z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z póź. zm.) oraz 6 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Niedźwiedź Nr XLVII/29/10 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje.
2016-10-10Wio Koniku
  W Marcu 2016 roku skrzyknęliśmy się i w dziesięć rodzin utworzyliśmy grupę nie formalną. „Jeździeckie Przedszkole” Korzystając z oferty jaką stwarza    Fundusz ...
2016-10-10XII Konkurs Potraw Regionalnych w Niedźwiedziu
08.10.2016 roku w Niedźwiedziu odbył się XII Konkurs Potraw Regionalnych. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji zagórzańskich przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Niedźwiedź. Organizat...
2016-10-04ZAPYTANIE OFERTOWE - Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niedźwiedź
...

 

 

  


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska