2019-01-18Ogłoszenie
Informujemy, że  zaległy odbiór odpadów na dogach osiedlowych w Porębie Wielkiej i Niedźwiedziu będzie w poniedziałek ( 21.01.2019) -odpady niesegregowane, wtorek (22.01.2019) odpady segregowan...
2019-01-16Msza święta w intencji śp. Pawła Adamowicza
Msza święta w intencji śp. Pawła Adamowicza Wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci samorządowca i wieloletniego Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza. Rodzinie oraz wszystkim,...
2019-01-16Zaproszenie na Sesję Rady Gminy
Na podstawie  art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 19 ust 1, § 20 i § 23 uchwały nr L/344/18 Rady Gm...
2019-01-15Nowy Biuletyn Informacyjny ZGODA Nr 116
...
2019-01-14Zwrot kosztów zakupionego paliwa rolniczego
URZĄD GMINY W NIEDŹWIEDZIU INFORMUJE   że zbliża się termin składania wniosków o zwrot kosztów zakupionego paliwa rolniczego.   Od 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu...
2019-01-07KSIĄŻECZKI OPŁAT ZA ŚMIECI
KSIĄŻECZKI OPŁAT  ZA  ŚMIECI  SĄ DO ODBIORU W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU GMINY NIEDŹWIEDŹ POKÓJ NR 18
2019-01-04Informacja dotycząca podatek od nieruchomości rok 2019
W roku 2019  nie uległy zmiennie stawki podatku od nieruchomości - obowiązuje Uchwała nr XXVI/176/16   Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 25 listopada 2016r( Dziennik Urzędowy Województwa M...
2018-12-27Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Prawo wodne - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Niedźwiedź, informujemy, że w dniu 1 stycznia br. weszła w życie nowa ustawa - Prawo...
2018-12-10INFORMACJA
W związku z licznymi skargami użytkowników wodociągu gminnego o nieprawidłowościach działania wodociągu oraz złej jakości wody  gminnej Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje że wszystkie prace ...
2018-11-19e-Xtra Kompetentni
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE e-Xtra Kompetentni KWESTIONARIUSZ OSOBOWY OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO PROJEKTU Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem ...
2018-11-07Zapraszamy serdecznie do wspólnego dziękczynienia za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny
Zapraszamy serdecznie do wspólnego dziękczynienia za 100 lat niepodległości naszej Ojczyzny 11 listopada o godz. 11.00 w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Niedźwiedziu, mieszkańców naszej zagó...

 

 

  
 

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska