2015-03-05Projekt solarny nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015
...
2015-03-05Dzień darmowej jazdy na stoku w Lubomierzu!
11 marca b.r. od 9.00 – 14.00 młodzi narciarze (dzieci i młodzież szkolna) mogą skorzystać z naszego wyciągu za darmo! Muszą do nas jednak przyjechać z opiekunem i mieć własny sprzęt...
2015-03-03Dzień badań w Porębie Wielkiej
  Dzień badań w Porębie Wielkiej Ośrodek Zdrowia   Zbadaj się za darmo i bez skierowania!     Mieszkańcy Poręby Wielkiej i okolic, którzy ukończyli 40 lat, będą mieli okazję ...
2015-02-17Zaproszenie na Sesję Rady Gminy
  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 )   z w o ł u j ę V Sesję VII Kadencji Rady ...
2015-02-13Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
...
2015-02-11Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna
  Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca m...
2015-02-08Wręczenie promesy na budowę chodnika w Koninkach
...
2015-02-05FERIE w BIBLIOTECE
...
2014-12-22Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Niedźwiedź na rok 2015
...
2014-12-12O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), U...

 

 

  


IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska