2014-12-16JASEŁKA 28 grudnia 2014
  ...
2014-12-12O G Ł O S Z E N I E
Zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), U...
2014-12-05Krótkie opracowanie GUS przedstawiające, zmiany zachodzące w gminie Niedźwiedź
Krótkie opracowanie GUS przedstawiające, zmiany zachodzące w gminie Niedźwiedź zmierzone okresem dwóch spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku.   Krótkie opracowanie GUS przedstawiające gmine...
2014-12-02I Otwarty Turniej Świąteczny !!!
...
2014-12-01Pierwsza sesja rady gminy w Niedźwiedziu
  W dniu 27 listopada w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Rady Gminy w Niedźwiedziu. Zgodnie z protokołem Gminnej Komisji Wyborczej z wyborów przeprowadzo...
2014-11-17Wyniki wyborów na Radnych Gminy Niedźwiedź oraz na Wójta Gminy Niedźwiedź
Wyniki głosowania z wyborów samorządowych zarządzonych nadzień 16 listopada...
2014-11-13Nowy Biuletyn Informacyjny ZGODA Nr 99
...
2014-11-1211 Listopada - Święto Niepodległości
  Jak co roku – 11 listopada – dzień Święta Niepodległości obchodziliśmy w naszej Gminie uroczyście. O godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Niedźwiedziu odprawiona została Msza św...
2014-11-07Podsumowanie Konkursu pt. „Odblaskowa Szkoła”
  ...
2014-10-28Jubileusz 25 - 50 lat Pożycia Małżeńskiego
  W dniu  26 października  2014 r. odbyła się w kościele parafialnym w Niedźwiedziu uroczystość jubileuszu 50 i 25 lecia pożycia małżeńskiego, gdzie jubilaci wysłuchali zorganizowanej ...

 

 

  

IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska